5

  3
Įstatai Darbo užmokestis Mūsų veiklos planas Struktűra, padaliniai  Projektai  Viešieji pirkimai Ataskaitos  Informacija studentams, savanoriams Mokėjimas už soc. paslaugas
a

SENELIŲ GLOBOS NAMAI

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBA

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

DIENOS  UŽIMTUMO PADALINYS

VAIKŲ DIENOS CENTRAS „ŠYPSNIUKAS“

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TEHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

SPECIALUS TRANSPORTAS

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS

ŠILTI NAMAI“

a

TIKSLAS Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas Senelių globos namuose.

 PASLAUGOS GAVĖJAI – nesavarankiški ar iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

-       informavimas;

-       konsultavimas;

-       tarpininkavimas ir atstovavimas;

-       apgyvendinimas;

-       kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);

-       darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);

-       aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

-       laisvalaikio organizavimas;

-       pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis;

-       sociokultūrinės paslaugos;

-       asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

-       sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);

-       kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį, sveikatos būklę, medikų rekomendacijas.

 

SENELIŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS IR SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

 

SENELIŲ GLOBOS NAMAI

Maironio g. 12, Kazlų Rūda

Tel.: (8 343) 25 425, (8 343) 26 295

©  Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras Tel./faks. 8 343 25 425 el.p. r.andriusiene@gmail.com
 

NAUJIENOS   APIE MUS  GALERIJA   KONTAKTAI 
NORITE PADETI  
ĮSTATAI   SPC SRUKTŪRA/PADALINIAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI   PROJEKTAI  
INFORMACIJA STUDENTAMS/SAVANORIAMS