d

  3
Įstatai Darbo užmokestis Mūsų veiklos planas Struktûra, padaliniai  Projektai  Viešieji pirkimai Ataskaitos  Informacija studentams, savanoriams Mokėjimas už soc. paslaugas
 

Pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, veikiantis socialinėje srityje ir teikiantis socialines paslaugas.
Turi pilną teisinį, organizacinį ir finansinį savarankiškumą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuotą
veiklos, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

Įregistruotas  2003 m. spalio 31 d..
 

   Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramo centro dalininkai:

Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba
Vilkaviškio vyskupijos
Kazlų Rūdos Caritas
Kazlų Rūdos
Švenčiausios Jėzaus Širdies Parapija


     Vizija:

Socialinės paramos centras – įstaiga, teikianti kvalifikuotas socialines paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, atsižvelgiant į kliento kaip asmenybės poreikius, teikiant prioritetą paslaugų decentralizavimui, jų kokybės gerinimui, priartinant prie Europos Sąjungos standartų.

 

©  Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras Tel./faks. 8 343 25 425 el.p. r.andriusiene@gmail.com